Blog

Stylish young couple with vape in a city

2 verdieners

Gepost op in Algemeen

2 verdieners zijn twee personen die samenleven, met allebei een eigen inkomen. Dit inkomen verwerven ze doordat ze allebei betaald werk hebben. Veel vrouwen zijn na de emancipatie in de 20ste eeuw een opleiding gaan volgen. Daardoor zijn kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt groter geworden. De man als kostwinner en vrouw als niet-verdienende huisvrouw zie je daardoor tegenwoordig bijna niet meer. Nu beiden in een huishouden werken en een goed inkomen hebben, worden ze 2 verdieners genoemd.

Regeling 2 verdieners in Nederland

2 verdieners worden voor inkomstenbelasting afzonderlijk van elkaar aangeslagen. Door de arbeidskorting en het progressieve tarief, betalen 2 verdieners vaak minder aan belasting dan alleenverdieners die hetzelfde inkomen hebben. Inkomstenafhankelijke ziektekostenpremie worden voor 2 verdieners afzonderlijk berekend. Hierdoor dragen ze meer af aan de gezondheidszorg dan alleenverdieners die hetzelfde inkomen hebben. Bij andere inkomstenafhankelijke regelingen wordt weer uitgegaan van een gezinsinkomen. 2 verdieners komen daardoor nauwelijks in aanmerking voor een goedkope huurwoning. 2 verdieners dragen ook meer af aan de AOW (Algemene Ouderdomswet) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), door de opbouw van de belastingtarieven. Fiscalisering van de AOW treft 2 verdieners dan ook meer dan alleenverdieners. Er bestaat een inkomensafhankelijke combinatiekorting, het is een tegemoetkoming voor 2 verdieners. Wil je weten of jullie daarvoor in aanmerking komen? Je kunt dat hier berekenen.

Staan jullie als 2 verdiener belastingtechnisch sterker?

Doordat jullie als 2 verdieners allebei een vast inkomen hebben, sta je financieel sterker. Wanneer er door welke omstandigheid dan ook één van beiden arbeidsongeschikt raakt, heeft de ander nog een inkomen. 2 verdieners profiteren van het feit dat ze heffingskortingen op elkaar over kunnen dragen. Hiermee kunnen ze de druk van de belasting voor hen behoorlijk verlagen. In 2019 gaat dat helaas veranderen. Wanneer een persoon een laag inkomen heeft komt deze gedeeltelijk of niet in aanmerking voor heffingskortingen. Wanneer de partner wel genoeg inkomen heeft voor heffingskortingen, kan de partner die minder inkomen heeft, de heffingskorting overdragen aan de meest verdienende van de 2 verdieners. Vanaf 2019 kan er nog maar 26,67% van de heffingskorting overgedragen worden. 2 verdieners krijgen hierdoor een flink bedrag minder belastingvoordeel dan voorheen.

2 verdieners met kinderen

Wanneer jullie als 2 verdieners een kind hebben, is dat net iets ingewikkelder dan zonder kinderen. Er moeten lastige keuzes worden gemaakt en veel geregeld worden. Kinderopvang heeft een aardig kostenplaatje, er moet over nagedacht worden of inkomsten vergeleken met uitgaven aan kinderopvang jullie niet meer geld gaat kosten, dan dat het geld oplevert. Spaar je uiteindelijk meer geld uit wanneer een van jullie beiden zelf op jullie kind gaat passen? Financieel kun je in verschillende ingewikkelde situaties terechtkomen, waar jezelf geen duidelijk overzicht over hebt. Dan kun je eventueel een financieel adviseur om raad vragen. Deze moet van te voren de kosten van zijn advies uiteraard met jullie bespreken. Als 2 verdieners met kinderen, kun je de grip op je financiën en je gezin lijken kwijt te raken. Daarnaast zie je elkaar vaak te weinig om samen nog iets leuks te doen. Des te belangrijker is het om zaken tegen elkaar af te wegen. Krijg een helder beeld over jullie financiële situatie en zoek oplossingen die in jullie voordeel zijn. Maak concessies en keuzes die er toe doen. Werkgevers kunnen 2 verdieners met kinderen tegemoetkomen door bijvoorbeeld kinderopvang voor hen te regelen.

error: Content is protected !!